Signage

 Signage verwijst naar het ontwerp van een symbool of teken om een specifieke boodschap te communiceren naar een doelgroep, meestal word het gebruikt voor marketingdoeleinden of als ondersteuning daarvan.

Singnage kan elke grootte en vorm hebben, afhankelijk van hun doeleinde, locatie en opzet. Denk aan een bordje bij het huisnummer van een bedrijf tot aan de grote billboard langs de snelweg.

Het belangrijkste doel van de borden is om te communiceren, om informatie over te brengen zodat de ontvanger cognitieve beslissingen kunnen maken gebaseerd op de verstrekte informatie. In het algemeen kunnen de borden worden ingedeeld op basis van de volgende functies:

  •    Informatie: het overbrengen van informatie over de diensten en faciliteiten; zoals kaarten, plattegronden of educatieve borden.
  •    Richting: borden waarop de plaats van de diensten, faciliteiten, functionele ruimtes en de belangrijkste gebieden; zoals wegwijzers of richtingspijlen.
  •    Identificatie: borden die diensten en faciliteiten aangeven; zoals kamer namen en nummers, toilet tekenen, of een etage aanduidingen.
  •    Veiligheid en regelgeving: borden geven waarschuwing of veiligheidsvoorschriften; zoals waarschuwingsborden, verkeersborden, afrit borden, of het overbrengen van regels en voorschriften.

Een vorm van Signage is Digital Signage, er word dan gebruik gemaakt van een elektronische drager, vaak in de vorm van een beeldscherm.